โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย 

“รู้คุณแผ่นดิน”

Thailand Wake Up

ปลุกยักษ์... ให้ตื่น

เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับอุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ที่ 1097 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ 10241ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ธันวาคม 2555

ปลุกยักษ์... ให้ตื่น

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลต่างๆ ได้ที่ Thailand Wake Up หรือ ผ่าน Application iPhone on App Store เร็วๆนี้

ขอขอบคุณ Thailand WakeUp 

 

Categories

About the Author: