Mobile Application

iOS, Android, Windows Phone

              Open Now เปิดให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Mobile ทุก Platform ตั้งแต่ iOS, Android, Windows Phone ตลอดจน HTML5 โดยทางเราจะพัฒนาให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ Design ตลอดจน ขึ้น Market ขาย โดยทางเราเปิดรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น E-Book, Game, Support, Social Network, Database Content, Presentation, Service, Mutimedia, Map Search, QR-Code, Book Shelf และอื่นๆ โดยทีมผู้พัฒนา Pheonec Co., Ltd. ที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยบริการทำแอพพลิเคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่น support การทำงาน ตลอดจน แอพพลิเคชั่น Game พร้อมวิเคราะห์วางแผนทางการตลาด พร้อมให้คำปรึกษา

I iOS Application

พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iPhone, iPad (Universal), iPad (Custom), iPod Touch ทางเรามีทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น iOS ที่มีความสามารถและ Creative ที่ผ่านงานทั้งในไทย และ ต่างประเทศ โดย ทางเราจะดูแลตั้งแต่ออกแบบ ตลอดจน ขึ้น App Store รวมไปถึงการให้คำแนะนำการทำตลาดบน iOS Platform.

iPhone


I iPhone Application ทางเราพัฒนาแอพพลิเคชั่น iPhone โดยคำนึงถึง ฟังก์ชั่นการทำงานเป็นหลัก โดยเน้นที่การ Creative ด้วยทีม ฝีมือพัฒนางานต่างประเทศ โดยงานที่พัฒนานั้นจะถูกพัฒนาใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทางลูกค้าให้มากที่สุด โดยเน้นที่โครงสร้างและลูกเล่นใหม่ๆ เพื่อไม่ซ้ำใคร และเป็นเอกลักษณ์ของงานให้มากที่สุด แอพพลิเคชั่นของเรา Support ตั้งแต่ Version เก่าสุด (4.3) จนถึง Version ใหม่ล่าสุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน เข้าถึงแอพพลเคชั่นของเราได้มากที่สุด โดยทางเราจะมีทีม Back-Office และ Web Service หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com

iPad (Universal)

I การพัฒนาแอพพลิเคชั่น iPad นั้น ขึ้นอยู่กับ iPhone เป็นหลัก โดยการพัฒนา iPad Application ให้ Support Universal ลักษณะของรูปแบบ Universal เมื่อโหลดแอพพลิเคชั่น จะสามารถ Support ทั้ง iPhone และ iPad ในลักษณะของ Application โดยฟังก์ชั่นการทำงานในรูปแบบเดียวกัน และหน้าจอแสดงผล มีลักษณะเหมือนกัน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา โดยทางเราจะมีทีม Design และ Back-Office หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

iPad (Custom)

I การพัฒนาแอพพลิเคชั่น iPad Custom นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยการพัฒนา Application iPad ให้ Support Custom  จะทำการ Design และ Creative ใหม่หมด จาก และเพิ่มลูกเล่นเฉพาะลักษณะของรูปแบบ iPad Custom ลูกเล่นบางส่วนจะไม่เหมือนกับแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาบน iPhone

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา โดยทางเราจะมีทีม Design และ Back-Office หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

A Android Application

พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android Platform โดยทางเรามีทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้ Support บน Android Phone และ Android Tablet ไม่ว่าจะเป็น Version 4.1 ไปจนถึง 5.2 ทั้งนี้ ทางเราแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน Android Phone, Tablet , Universal โดย แอพพลิเคชั่นของทางเรานั้นจะเน้นในด้าน Creative และ Design Function การทำงาน โดยมีทีมพัฒนาที่ผ่านงานทั้งในไทย และ ต่างประเทศ โดย ทางเราจะดูแลตั้งแต่ออกแบบ ตลอดจน ขึ้น Google Play

Android Phone

A ทางเราพัฒนาแอพพลิเคชั่น แอนดรอยด์โฟน นั้น ทางเราจะคำนึงถึง ฟังก์ชั่นการทำงานเป็นหลัก โดยเน้นที่การ Creative ด้วยทีม ฝีมือพัฒนางานต่างประเทศ โดยงานที่พัฒนานั้นจะถูกพัฒนาใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทางลูกค้าให้มากที่สุด โดยเน้นที่โครงสร้างและลูกเล่นใหม่ๆ เพื่อไม่ซ้ำใคร และเป็นเอกลักษณ์ของงานให้มากที่สุด แอพพลิเคชั่นของเรา Suport ตั้งแต่ Version เก่าสุด  จนถึง Version ใหม่ล่าสุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน เข้าถึงแอพพลเคชั่นของเราได้มากที่สุด

โดยทางเราจะมีทีม Back-Office และ Web Service หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com

Android Tablet

A การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android Tablet นั้น ขึ้นอยู่กับ Phone เป็นหลัก โดยการพัฒนา Application Tablet ให้จะ Support Tablet เวอร์ชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Samsung 7.0 , 7.7, 10.1 หรือ HTC Tablet เป็นต้น  ในลักษณะของ Application โดยฟังก์ชั่นการทำงานจะทำการ Design และ Creative ใหม่หมด และเพิ่มลูกเล่นเฉพาะลักษณะของรูปแบบ Tablet เฉพาะ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา โดยทางเราจะมีทีม Design และ Back-Office หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Universal

A การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android Universal นั้น เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ Support Android Application ( 5 Resolution ) หรือ รองรับ Devices 70% – 90% ทั่วโลก และ ทุกๆ เวอร์ชั่น การทำงานโดยทางเราจะเน้น ฟังก์ชั่นการทำงานเป็นหลัก สามารถ Support ทั้ง Android Phone และ Tablet ทั้ง 2 ส่วน  ในลักษณะของ Application โดยฟังก์ชั่นการทำงานในรูปแบบเดียวกัน และหน้าจอแสดงผล มีลักษณะเหมือนกัน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา โดยทางเราจะมีทีม Design และ Back-Office หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

W Windows Phone Application

พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Windows Platform โดยทางเรามีทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้ Suport บน Windows Phone และ Windows8 ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ โดยทางเรานั้นจะเน้นในด้าน Creative และ Design Function การทำงาน โดยมีทีมพัฒนาที่มีความสามารถในด้านการพัฒนา Windows เฉพาะโดยตรง และ พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

Windows Phone

W เปิดรับพัฒนา Windows Phone 7.5 และ 8 เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกๆแพทต์ฟอร์ม โดยทางเรามีทีมพัฒนา Application ทุกแพทต์ฟอร์ม รองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ทางเราจะมีทีม Back-Office และ Web Service หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา

Windows 8

W เปิดรับพัฒนา Windows8 ที่ทาง Microsoft เปิดตัว เพื่อให้ทันสมัยในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ทางเรามีทีมพัฒนา Application ทุกแพทต์ฟอร์ม รองรับความต้องการของลูกค้า โดยทางเรารับพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้งบน Phone และ Tablet ในระบบปฏิบัติการณ์ Windows8 เพื่อรองรับการกระจายตลาดในอนาคต

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา โดยทางเราจะมีทีม Design และ Back-Office หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ info@pheonec.com พร้อมให้คำปรึกษา โดยทางเราจะมีทีม Design และ Back-Office หากลูกค้าต้องการ Application ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ : https://www.facebook.com/Pheonec


Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved