PPheonec Co., Ltd. เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานเรา โดยเราให้ความสำคัญกับการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เฉพาะทาง เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  • Graphic Design
  • Mobile Development ( iOS, Android, Windows Phone, Symbian และ Platform อื่นๆ)
  • Web Design ( CSS, HTML )
  • Web  Application ( PHP, .NET )
  • Marketing Specialist
  • และในด้านอื่นๆ

นักศึกษาฝึกงาน สามารถเลือกอยู่ฝ่ายงานที่ตรงกับสิ่งที่สนใจ ไม่่วาจะเป็น ด้าน Programing หรือ Design โดยเราให้อิสระกับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการออกความเห็นและมีส่วนร่วมกับการตัดสินในโครงการที่รับผิดชอบ เราพร้อมรับและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา เข้าร่วมงานกับทางเรา

นอกจากนี้ทางเราพร้อมยินดี ส่งเข้าอบรมและประกวดการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ รวมกับในอีกหลายองค์กรชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ให้แด่นักศึกษาที่ร่วมเป็น Internship กับเรา

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกงาน ส่ง RESUME มาที่ Email : internship@pheonec.com พร้อมบอกว่า อยากจะสมัครฝึกงานในตำแหน่งอะไร? หรือ โทร. 02-645-2277