Piyavate Care

Piyavate Care

DESCRIPTION

Description

Piyavate Care Application เป็นแอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยให้เข้าถึงการดูแลได้ง่ายยิ่งขึ้น
มาเข้าสู่เครือข่ายปิยะเวทแคร์ ชุมชนสุขภาพดี เพียงลงทะเบียนพิกัดที่พักอาศัย พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาล
และบริการด้านเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้าช่วยเหลือทุกปัญหาเจ็บป่วยฉุกเฉินได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อความอุ่นใจสำหรับทุกครอบครัว

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved

PREVIEWS

 

Piyavate Care

Piyavate Care

Piyavate Care

Piyavate Care

Piyavate Care

Piyavate Care

 

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved

Work Categories